Menu

Czym są rekolekcje?

Słowo „rekolekcje” oznacza ćwiczenia religijne, składające się z nauk, konferencji i nabożeństw, mających na celu odnowienie duchowego życia. Sam Chrystus - jak czytamy w Piśmie Świętym - zanim rozpoczął swą publiczną działalność, udał się na miejsce pustynne, aby się modlić (Mk 1,35). Zachęcał do tego także swoich uczniów: „Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31).

We czwartek 20 lutego rozpoczęły się w naszym kościele prace przy generalnym przeglądzie naszych organów. Są one rozpoczęciem ostatnich prac inwestycyjnych, których zwieńczeniem będzie planowana konsekracja naszego kościoła w 2015 roku. Pragnę podzielić się informacjami na ten temat.

1.     Od kilku lat wielu parafian zwracało mi uwagę na konieczność remontu naszych organów. O tej sprawie dyskutowaliśmy też na spotkaniach Rady Duszpasterskiej. Nasze organy mają już 25 lat i rzeczywiście wymagają kapitalnego remontu. Firma która je wykonała – pana Stanisława Bałchan z Bielska-Białej wyraziła zgodę na remont i prace potrwają kilka tygodni. Komplikuje nam to nasz plan prac inwestycyjnych ponieważ skupiamy się na granitowej posadzce kościoła. Ale chcemy wykorzystać okazję i wykonać tę bardzo ważna inwestycję.

Dotychczasowi cenieni proboszczowie ks. Jan Piotrowski i ks. Stanisław Salaterski przyjęli sakrę biskupią. Uroczystości w tarnowskiej katedrze 25 stycznia zgromadziły gości z kraju i zagranicy. Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, który przewodniczył Mszy św., czyniąc syntezę z dwóch biskupich zawołań, prosił, by głosili Oni radośnie i w miłości Ewangelię, budząc w ludzkich sercach wiarę w Jezusa Chrystusa.

Koniec roku to zawsze czas refleksji nad mijającym czasem, refleksji nad naszym wysiłkiem w odkrywaniu woli Bożej wobec nas, czyli tego, co P. Bóg dla nas w swej Opatrzności przygotował

Co w minionym roku Bóg przygotował dla nas. Za co winniśmy Mu dziękować ?

Bóg przygotował nam łaskę, a największą z nich jest łaska chrztu św. Otrzymało ją w naszej rodzinie parafialnej 18 dzieci.

Bóg przygotował dla nas dar największy z samego siebie. Tym darem jest Eucharystia czyli najpierw Msza św. Tę ofiarę składa w naszej parafii – jak wynika z październikowych statystyk – 662 osoby czyli 60% parafian. Czy w tej liczbie znalazłeś ( znalazłaś ) się i Ty ??

Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. Odwiedziny kolędowe to okazja do spotkania się duszpasterza ze swoimi parafianami w ich domu, okazja do rozmowy w innej niż "urzędowa" czy z racji spełniania praktyk religijnych.