Menu

Wesel się, niebo wysokie,
I ziemio razem z morzami:
Chrystus Zmartwychwstał po męce
Przynosząc życie śmiertelnym.

/Hymn z Godziny czytań – Okres Wielkanocny/


Kochani Parafianie

Jakże wielka była radość uczniów,
że Jezus żyje i znów jest wśród nich.

Niech także i dla Was radość płynąca z prawdy, że Chrystus zmartwychwstał i że dzięki temu zostaliśmy odkupieni będzie źródłem światła i niech przemienia Waszą codzienność.

Niech z Tajemnicy Paschalnej Chrystusa spływają obfite łaski i napełnią Wasze serca pokojem, nadzieją oraz mocą i żarem apostolskim w niesieniu światu wielkanocnego orędzia o Zbawieniu.

z darem modlitwy życzy

 

Ks. Proboszcz Jan Panek

 

16 marca ok. 3 nad ranem odszedł do Pana Stanisław Panek – tatuś naszego księdza proboszcza. Odszedł w 83 roku swojej ziemskiej pielgrzymki. Od 4 lat – po śmierci mamy księdza proboszcza – zamieszkał na plebani i zyskał wielką sympatię i uznanie wszystkich parafian. Zawsze pogodny, pracowity, z każdym nawiązywał kontakt i nić serdeczności. Był w wielu naszych domach, zawsze obecny przy plebani, w kościele, na cmentarzu. Wszyscy cieszyli się jego obecnością i stał się jednym z nas.

Księdzu Proboszczowi składamy najszczersze kondolencje i jesteśmy pełni uznania za jego troskę i miłość do Ojca ziemskiego.

Pogrzeb śp. Stanisława odbedzię się 20 marca w poniedziałek o godz. 15. w rodzinnej parafii Księdza Proboszcza w Mielcu w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przewodniczy Ks. Biskup Andrzej Jeż.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.

Msza gregoriańska (pot. gregorianka) — trzydzieści mszy świętych odprawianych codziennie przez kolejne

dni w intencji jednej osoby zmarłej za darowanie jej kar w czyśćcu.

Praktyka ta rozwijała się dalej od VIII wieku, najpierw w klasztorach, później wśród innych wiernych.Mszy gregoriańskiej od samego początku towarzyszyło mocne przekonanie Kościoła o szczególnej jej skuteczności dla zmarłych cierpiących w czyśćcu. W 1884 r. Kongregacja Odpustów Stolicy Apostolskiej wyjaśniła, że zaufanie wiernych do mszy gregoriańskich jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca należy uważać za rozumne i zgodne z wiarą.

Odpowiadając na zapytania parafian o Msze gregoriańskie pragniemy przedstawić kilka informacji o tym czym są potoczne „gregorianki” ?

 

§  CHRZTY ŚW. – 26 dzieci (11 dziewcząt, 15 chłopców)

§  I KOMUNIA ŚW. – 28 dzieci i 6 dzieci z zagranicy

§  BIERZMOWANIE – 26 osób

§  ŚLUBY – 13 pary

§  POGRZEBY – 10 (5 kobiet, 5 mężczyzn) i nasz Rodak o. Franciszek Woda pochowany w Zambii

§  NOWI LEKTORZY – 8 młodzieńców

§  NOWI MINISTRANCI – 8 chłopców

§  ILOŚĆ ROZDANYCH KOMUNII ŚW. – ok. 28.000DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PARAFIANOM I DARCZYŃCOM

ZA WSZELKIE WYRAZY ŻYCZLIWOŚCI I OKAZYWANĄ POMOC,

DZIĘKUJEMY ZWŁASZCZA ZA OFIARY MATERIALNE I MODLITWĘ.

 

 

 

W dniu 19 grudnia zmarł o. Franciszek Woda, jezuita , misjonarz w Zambii. Urodził się 28.02.1926 r. w Mokrzyskach. W czasie II wojny światowej wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, pozostał po wojnie i pod koniec 1949 r. został przyjęty do zakonu o. jezuitów. 29. 07 1965 r. przyjął święcenia kapłańskie, w kaplicy w Milltown Park z rąk arcybiskupa Dublina John Charles McQuaid.

22.08. 1966 r, przyleciał do Lusaki stolicy Zambii . Rozpoczyna pracę misyjną, a także dydaktyczną w szkołach średnich w Chikuni, w Małym Seminarium w Choma. Po raz ostatni przebywał w rodzinnej parafii w 2013 r., potem powrócił do Zambii, aby tam dokończyć swoją ziemską pielgrzymkę do Domu Ojca. Jego pogrzeb odbył się 21 grudnia 2016 r. w Zambii.

Ks. Proboszcz zaprasza całą rodzinę parafialną na Mszę św. pogrzebową za duszą śp o. Franciszka 14 stycznia 2017 r., w sobotę o godz. 13.oo.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen