Menu

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu w imię Jezusa.” (Ef 5, 20).

Idąc za słowem Bożym, które wychowuje nas do wdzięczności za wszystko co otrzymujemy, składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w mijającym roku dołożyli szlachetną cząstkę dobra dla ubogacenia bliźnich i wspólnoty parafialnej:

 • Pracownikom parafii: panu Damianowi Niedojadło, panu Organiście Tobiaszowi Niedojadło, pani Gospodyni Marii Kilańskiej – za to, że zawsze i wszędzie można na nich liczyć.
 • Radzie Duszpasterskiej – za dobre inspiracje, porady i harmonijną we wszystkim współpracę, za gotowość podjęcia współpracy.
 • Parafialnemu Zespołowi Synodalnemu – za wszelkie dobre myśli, uwagi, pochylanie się nad tematami synodalnymi i szczerą troskę o kościół diecezjalny.
 • Ks. Janowi Tomczykowi ze Szczepanowa – za katechezę.
 • Świeckim Szafarzom Eucharystii – za zanoszenie Najświętszej Eucharystii chorym z wiarą, poświęceniem i bezinteresownością.
 • Liturgicznej służbie ołtarza ministrantom, lektorom – za nieoceniony wkład w piękno sprawowanej liturgii i pomoc uczestnikom liturgii w jej godnym przeżywaniu.
 • Zelatorkom i Zelatorom Żywego Różańca wraz ze wszystkimi członkami Róż parafialnych – za umiłowanie modlitwy różańcowej.
 • Ofiarodawcom na składkę inwestycyjną w drugą niedzielę miesiąca za ofiarność, dzięki której możemy upiększać naszą świątynię i prowadzić inwestycję parafialne.
 • Ofiarodawcom składającym ofiary na kurię diecezjalną, hospicja, Dzieło Nowego Tysiąclecia, misje i Kościół na Wschodzie, Seminarium Duchowne, uczelnie katolickie i z innych okazji.
 • Samorządowi Gminnemu i Powiatowemu – za dobrą współpracę.
 • Wszystkim Parafianom – za świadectwo wiary, pobożności, modlitwy, przywiązania do Kościoła, za dbałość o piękno parafialnej świątyni, za wielką ofiarność.

 

Wszystkim, również tym niewymienionym, serdecznie dziękuję za każdą pomoc i wyświadczone dobro.

Bóg zapłać!