Menu

Nasza parafia posiada projekt zagospodarowania placu obok parkingu i wokół plebani. Całość jest utrzymana w formie parku i ta kompozycja jest spójna z istniejącym zagospodarowaniem terenu wokół naszego kościoła. Motywem przewodnim koncepcji jest serce, od którego odchodzą promienie w postaci alejek. Koncepcja przewiduje alejki procesyjne, miejsca do odpoczynku, a także drogę krzyżową umieszczoną na gabinowych słupach. W zależności od nasłonecznienia danego fragmentu ogrodu zastosowano odpowiednie gatunki roślin. Wszystkie elementy architektoniczne oraz roślinność zostały tak skomponowane, aby tworzyły spójną całość.

Wirtualny spacer: https://www.youtube.com/watch?v=s_msamT3TdQ