Menu

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu w imię Jezusa.” (Ef 5, 20).
Idąc za słowem Bożym, które wychowuje nas do wdzięczności za wszystko co otrzymujemy, składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w mijającym roku dołożyli szlachetną cząstkę dobra dla ubogacenia bliźnich i wspólnoty parafialnej.

 • Pracowniom parafii, panu Damianowi Niedojadło p. Organiście Tobiaszowi Niedojadło, pani Gospodyni Marii Kilańskiej – za to, że zawsze i wszędzie można na nich liczyć.
 • Radzie Duszpasterskiej  – za dobre inspiracje, dorady i harmonijną we wszystkim współpracę, za gotowość podjęcia współpracy.
 • Parafialnemu Zespołowi Synodalnemu – za wszelkie dobre myśli, uwagi, pochylanie się nad tematami synodalnymi i szczerą troskę o kościół diecezjalny.
 • Akcji Katolickiej – za podjęcie nowych inicjatyw, zorganizowanie peregrynacji obrazu i relikwii Jana Pawła II i entyzjazm ewangelizacyjny.
 • Ks. Adrianowi Pazdykowi i Adamowi Malczyńskiemu  – za katechezę w naszej szkole.
 • Świeckim Szafarzom Eucharystii – za zanoszenie Najświętszej Eucharystii chorym z wiarą, poświęceniem i bezinteresownością.
 • Liturgicznej służbie ołtarza ministrantom, lektorom – za nieoceniony wkład w piękno sprawowanej liturgii i pomoc uczestnikom liturgii w jej godnym przeżywaniu.
 • Zelatorkom i Zelatorom Żywego Różańca wraz ze wszystkimi członkami Róż parafialnych – za umiłowanie modlitwy różańcowej.
 • Ofiarodawcom na składkę inwestycyjną w 2 niedzielę miesiąca  za ofiarność, dzięki której możemy upiększać naszą świątynię i prowadzić inwestycję parafialne. Ofiarodawcom składającym ofiary na kurię diecezjalną, hospicja, Dzieło Nowego Tysiąclecia, misje i Kościół na Wschodzie, Seminarium Duchowne, uczelnie katolickie i z innych okazji.
 • Samorządowi Gminnemu i Powiatowemu – za dobrą współpracę.
 • Wszystkim Parafianom – za świadectwo wiary, pobożności, modlitwy, przywiązania do Kościoła, za dbałość o piękno parafialnej świątyni, za wielką ofiarność.

Wszystkim, również tym niewymienionym, serdecznie dziękuję za każdą pomoc i wyświadczone dobro.

Bóg zapłać!

W naszej galerii pojawiły się nowe zdjęcia z peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II. Zapraszamy do obejrzenia: > przejdź do galerii <

We wtorek 26 listopada Parafialny Oddział Akcji Katolickiej będzie przeżywał niecodzienną uroczystość, na którą zapraszamy wszystkich parafian. Do naszej świątyni przybędą relikwie św. Jana Pawła II, które peregrynują po wszystkich oddziałach AK w naszej diecezji.

 

Szczegółowy program przedstawia się następująco: 

We wtorek zgromadźmy się o godz. 18.oo – wprowadzenie relikwii, Msza św. Po Mszy św. różaniec, nabożeństwo z odczytywaniem próśb. O godz. 20.oo Apel Jasnogórski i ucałowanie relikwii.

We środę o godz. 16.oo koronka do Bożego miłosierdzia, Msza św. różaniec i o 17.3o pożegnanie. Relikwie przejmie parafia Borzęcin Dolny.

Serdecznie zapraszam

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wizytacji kanonicznej ks. Biskupa Stanisława Salaterskiego: > przejdź do galerii <

W dniach 2 – 3 listopada /sobota - niedziela/ w naszej parafii będziemy gościć ks. Biskupa Stanisława Salaterskiego, który chce się spotkać z wiernymi naszej parafii w czasie swojej wizytacji kanonicznej. Biskup jako następca apostołów, jak niegdyś oni sami, odwiedza parafie, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Jest to już 6 wizytacja w historii naszej parafii.

 

Program wizytacji

Sobota 2. XI

   16.oo – przyjazd ks. biskupa i odwiedziny 1 osoby chorej

  16.3o – wypominki

  17.oo -  Msza św. na rozpoczęcie wizytacji

  18.oo  – spotkanie z ministrantami i lektorami w kościele

  18.15 – spotkanie z Akcją Katolicką

  18.3o – spotkanie z kapłanami na plebanii

Niedziela 3. XI

   7.3o – Msza św. – róże różańcowe

   9.oo – nawiedzenie cmentarza parafialnego

   9.3o – spotkanie z Radą Duszpasterską, PZS

  10.3o – Msza św. – rodziny i dzieci szkolne

  12.oo – obiad i spotkanie z Szafarzami Komunii św.